FAN Klub pro občany obce Metylovice

FAN Klub sdružuje dospělé občany Metylovic, kteří mají velký zájem o dění v amfiteátru Bluegrass Theatre a přitom váhají s návštěvou z důvodu výše ceny, protože hudbu mohou vzdáleně poslouchat na své zahradě zdarma.

Členství ve FAN klubu je tudíž podmíněno trvalým bydlištěm Metylovice!

Povinností člena je pravdivě vyplnit přihlašovací formulář člena FAN Klubu.

Právo člena je účastnit se všech akci konaných v Bluegrass Theatre za příspěvek klubu.

Příspěvky členů na jednotlivé akce:
Pro členy nad 65 let je příspěvek ve výši, která odpovídá slevě až 75% ceny vstupného na akci, nejméně však 50 Kč.
Pro členy do 65 let je příspěvek ve výši, která odpovídá slevě až 50% ceny vstupného na akci. nejméně však 50 Kč.
Výši příspěvků vyhlašuje pořadatel akce, který částky podle potřeby zaokrouhlí a upraví.
Příklady: Koncert Druhá tráva: vstupné 350,- Kč, příspěvek 200,- Kč, příspěvek 65+ 100,- Kč
Koncert Poutníci: vstupné 200,- Kč, příspěvek 100,- Kč, příspěvek 65+ 50,- Kč
Kino: vstupné 120,- Kč, příspěvek 50,- Kč, příspěvek 65+ 50,- Kč

Pro projekce kina se mohou přihlašovat do FAN Klubu občané mimo Metylovice, ale na žádné slevy nemají nárok, jejich členství je nepovinné a nevedeme si je v evidenci. Mají právo se účastnit projekce za běžný příspěvek.

Přihláška do FAN Klubu